Advies

Vanuit mijn eigen (management)ervaring in verschillende bedrijven en mijn PhD onderzoek aan de VU over 21e eeuws werken adviseer ik organisatie in hun verandering en aanpassing naar deze nieuwe tijd. Onderwerpen die daarbij vooral spelen zijn:

  • Digitale transformatie
  • Klantgerichtheid via experience marketing
  • Innovatie & vernieuwing
  • Zelfsturing (via holocracy, agile werken of andere vormen)
  • 4 generaties op de werkvloer
  • Maatschappelijke betrokkenheid

Ik ga daarbij anders te werk dan de meeste verandermanagers. Voor mij staan met name de systemen van organisaties centraal in de verandering. Wat moet een bedrijf toevoegen of weghalen om het gedrag van medewerkers ook daadwerkelijk te kunnen veranderen. Want als burgers veranderen we toch ook alleen ons gedrag als de overheid daartoe maatregelen neemt? Waren we niet allemaal overtuigd dat plastic tasjes niet goed zijn voor het milieu maar is ons gedrag pas veranderd toen we er 10cent voor moesten gaan betalen? Niet dat het ons om het geld gaat maar het heeft ons gedrag wel degelijk veranderd en we nemen massaal onze eigen boodschappentassen mee. Zo werkt het voor medewerkers ook! Maar om te bepalen wat je als organisatie daadwerkelijk kan doen,  werk ik met gedragspiramide.

Wat ik daarbij doe?

    1) Ik onderzoek binnen de organisatie welke verandering er beoogd wordt en wat dat betekent voor het gedrag van de medewerkers. Want alleen als dat helder is, is het ook te begrijpen voor de medewerkers en te veranderen. Via interviews op alle niveau’s in de organisatie kan ik bepalen hoe gedrag er voor de organisatie uitziet als je meer ondernemerschap wilt, of digitale communicatie met klanten. Uit deze interviews kom ik met een zeer helder beeld over het te veranderen gedrag.

2) Op basis van het gedrag kan ik ook advies geven over welke beschreven en onbeschreven systemen in de organisatie de verandering kunnen versnellen of in de weg zitten. Deze eerste moeten we dan groter maken, de tweede weghalen. Zijn er bijv. HR systemen die ervoor zorgen dat mensen niet willen samenwerken? Zijn de KPI’s wel in lijn met de verandering die we beoogen? Technologie is hierin een belangrijk onderdeel. Welke techniek kan helpen versnellen?

3) Daarna zorg ik ook voor de daadwerkelijke implementatie samen met de medewerkers uit de organisatie door middel van interventies die vaak net iets anders zijn dan anders. Want mijn ervaring heeft geleerd dat niets top down tot een succes kan worden gebracht. Verandering vindt plaats in de gehele organisatie.

    Op basis van de grootte van de organisatie en het vraagstuk maak ik een voorstel op maat.